Den komplette elektroniske kjøreboken

De som har yrkesbil ønsker å registrere hver eneste tur som dokumentasjon overfor skattemyndighetene, og som grunnlag for fakturering til kunde. De som kjører sin private bil i næring ønsker å få registrert hver eneste kilometer til kjøregodtgjørelsen. Forestill deg en elektronisk kjørebok som gjør alle disse oppgavene for deg, automatisk. Ingen penn og papir. Ingen av- og på knapper. Kun du, bilen og ViaTracks.

Share

     

SpeedyCraft – Hold orden på dine ordre

Se for deg en arbeidsdag uten papirer. Ingen arbeidsordre som skal skrives ut. Ingen av de som arbeider ute møter opp på kontoret for å plukke opp arbeidsordrer. De kjører rett ut på arbeidsstedet. Ingen skriver timer, materiell eller sjekklister på papir. Ingen kommer innom kontoret på veien hjem for å levere utfylte arbeidsordrer, de kjører rett hjem ved arbeidsdags slutt. Og sist, men ikke minst; de som til vanlig registrerer innkomne arbeidsordre bruker tiden sin på viktigere ting. SpeedyCraft revolusjonerer arbeidsdagen for hele bedriften, både innenfor og utenfor kontoret.

Share

     

Integrasjon

ViaTracks kan integreres med Devinco SpeedyCraft og gi den ansatte full kontroll over kjøreboken ute i felten. Med et enkelt trykk kan kjørte kilometer, oppholdstid på arbeidsstedet og bompenger overføres direkte på arbeidsordre og videre til økonomisystemet. Dette gir firmaet full oversikt over hvilke turer som er fakturert på hvilke oppdrag, og en langt enklere registrering av timer og faktiske påløpte kostnader. SpeedyCraft sender i sin tur prosjektnummer og tittel på arbeidsordre tilbake til kjøreboken slik at en slipper å fylle ut formål med den enkelte tur i ViaTracks.

Share

     

 

   

Den komplette elektroniske kjøreboken

De som har yrkesbil ønsker å registrere hver eneste tur som dokumentasjon overfor skattemyndighetene. De som kjører sin private bil i næring ønsker å få registrert hver eneste kilometer til kjøregodtgjørelsen. Forestill deg en elektronisk kjørebok som gjør alle disse oppgavene for deg, automatisk. Ingen penn og papir. Ingen av- og på knapper. Kun du, bilen og ViaTracks.

pdficon_small_16x16 Last ned brosjyre for mer informasjon

 

 

google-play-norsk   app_store_badge_norsk

Enkel i bruk

ViaTracks er en komplett elektronisk kjørebok som tilfredsstiller myndighetenes krav til dokumentasjon av kjøring med firmabil. Manuell føring av kjørebøker tar mye tid og det er lett å gjøre feilregistreringer eller glemme turer. ViaTracks lagrer alle kjøreturer automatisk, og gjør all dokumentasjon lett tilgjengelig for bruker og firma.

ViaTracks inkluderer alt du trenger for å komme i gang med automatisk registrering av kjøreturer. ViaTracks kan også integreres med Devinco SpeedyCraft og ditt økonomisystem.

Integrasjon

ViaTracks kan integreres med Devinco SpeedyCraft og gi den ansatte full kontroll over kjøreboken ute i felten. Med et enkelt trykk kan kjørte kilometer, oppholdstid på arbeidsstedet og bompenger overføres direkte på arbeidsordre og videre til økonomisystemet. Dette gir firmaet full oversikt over hvilke turer som er fakturert på hvilke oppdrag, og en langt enklere registrering av timer og faktiske påløpte kostnader. SpeedyCraft sender i sin tur prosjektnummer og tittel på arbeidsordre tilbake til kjøreboken slik at en slipper å fylle ut formål med den enkelte tur i ViaTracks.

ViaTracks Egenskaper

 • Automatisk registrering av bompasseringer og kostnader.
 • Automatisk sjåføridentifisering hvis en har flere sjåfører på en og samme bil.
 • Automatisk oppdatering av kilometerstand på bil og kjørelengde per år
 • Automatisk oppdatering av biler i kart ved bruk av flåtestyring (valgfri funksjon)
 • Nøyaktig måling av alle turer
 • Oversiktelig og enkelt brukergrensesnitt
 • God filtrering og fleksible søkemuligheter på alle kjørte turer
 • Enkel avkryssing for private turer eller turer i næring
 • Hele eller deler av kjøreboken kan lagres eller skrives ut som Excel dokumenter
 • Kan monteres av kunden selv og krever ingen vedlikehold eller opplæring
 • Integrasjon av ViaTracks med Speedycraft gir:
  • Automatisk føring av kjørekostnader mot arbeidsordren i SpeedyCraft
  • Overføring av kjørekostnader fra SpeedyCraft til økonomisystemet
  • Automatisk føring av formål med turen fra arbeidsordre i SpeedyCraft til ViaTracks
  • Full kontroll over kjøreboken i SpeedyCraft
 • ViaTracks inkluderer alt du trenger:
  • GPS-enhet med antenne for fastmontering i bil
  • Alle kommunikasjonsutgifter mellom bil og sentral server
  • Pålogging til webserver

   

SpeedyCraft Introduksjon

Se for deg en arbeidsdag uten papirer. Ingen arbeidsordre som skal skrives ut. Ingen av de som arbeider ute møter opp på kontoret for å plukke opp arbeidsordrer. De kjører rett ut på arbeidsstedet. Ingen skriver timer, materiell eller sjekklister på papir. Ingen kommer innom kontoret på veien hjem for å levere utfylte arbeidsordrer, de kjører rett hjem ved arbeidsdags slutt. Og sist, men ikke minst; de som til vanlig registrerer innkomne arbeidsordre bruker tiden sin på viktigere ting. SpeedyCraft håndholdt ordreløsning revolusjonerer arbeidsdagen for hele bedriften, både innenfor og utenfor kontoret.

pdficon_small_16x16 Last ned brosjyre for mer informasjon

Arbeids og serviceordre

All informasjon tilgjengelig i felten

Trådløs utveksling av arbeids- og serviceordre med kontorløsningen er en av flere valgfrie funksjoner i Devinco SpeedyCraft. I praksis vil dette si at det utstedes en arbeidsordre eller serviceordre fra kontorløsningen til Devinco SpeedyCraft, der feltarbeideren legger til all relevant informasjon til ordren før den returneres til kontorløsningen. Slik informasjon kan være arbeidstimer og forbruk av materiell, ulike kontroll- og sjekklister, bilder for dokumentasjon av jobben som er gjort, fakturakommentar, interne kommentarer og signaturer. All kunde- og produktinformasjon som ligger tilgjengelig i kontorløsningen kan overføres elektronisk til Devinco SpeedyCraft. Søk på eksisterende eller oppretting av nye kunder skjer raskt og enkelt, og feltarbeideren står også fritt til å opprette nye ordre på arbeidsstedet ved behov.

Serviceobjekter

Kontroll og inspeksjon av serviceobjekter

Mange av våre kunder gjennomfører inspeksjoner, periodiske kontroller og service på ulike objekter. Eksempler på serviceobjekter kan være bygninger, maskiner, vann og avløp, nettstasjoner, ventilasjonsanlegg, kontormaskiner og andre faste installasjoner. Devinco SpeedyCraft har funksjonalitet som legger spesielt til rette for registrering og loggføring av aktiviteter mot slike serviceobjekter, og gjør full servicehistorikk på objektet tilgjengelig for feltarbeideren. I tilfeller hvor serviceobjektet ikke har en stedsadresse benyttes GPS posisjon lagret i Devinco SpeedyCraft. Dette gir våre kunder en ryddig dokumentasjon av alle aktiviteter tilknyttet serviceobjekter i kontorløsningen, samt et meget godt beslutningsgrunnlag ute i felten.

Lagerstyring

Mobil lagerlogistikk

Produkter og forbruksmateriell som ligger tilgjengelig i kontorløsningen kan overføres elektronisk til Devinco SpeedyCraft, og varekataloger med flere hundre tusen varer kan lagres lokalt i den mobile løsningen. På en enkel og oversiktlig måte kan man foreta bestilling av materiell mot ulike grossister, registrere mottatt materiell, gjøre lagerføring og lagertelling. Dette er særlig verdifullt for feltarbeideren som går tom for materiell ute i felten og trenger vareleveranse så raskt som mulig. Søk i Devinco SpeedyCrafts varekatalog kan vise både egen og leverandørens lagerstatus for varen, varenummer, priser samt bestillingsvolum. Ved bestilling av materiell vil Devinco SpeedyCraft videreføre all nødvendig informasjon om varen til bestillingsvinduet, og bestillingen kan valgfritt sendes fra Devinco SpeedyCraft til kontorløsningen eller direkte til grossist.

Dokumentasjon

Digital dokumentasjon av feltarbeid

Våre kunder blir stadig mer opptatt av å dokumentere arbeid som gjøres ute i felten. Dette kan være på grunn av pålegg fra myndigheter eller kunde, eller selskapets selvpålagte rutiner for intern kontoll. Devinco SpeedyCraft tilbyr et stort utvalg av standard bransjetilpassede skjema som ligger fritt tilgjengelig for våre kunder, alternativt kan egne kundetilpassede skjema lages. Utfyllingen av skjemaene er enkel og intuitiv der man har muligheter for en rekke ulike avkrysningsalternativer, valg fra nedtrekkslister, tall og fritekst. God dokumentasjon av feltarbeid er imidlertid mer enn utfylling av skjema. Devinco SpeedyCraft tilbyr også muligheten til å legge ved bilder og andre dokumenter til både ordre og skjema. På denne måten kan jobben dokumenteres både før, under og etter arbeidsprosessen, og all dokumentasjon blir lett tilgjengelig for senere oppslag.

Ressursstyring

Fordeler arbeidsordre på feltarbeiderne

Planlegging og tildeling av oppdrag fra kontoret skjer enten direkte fra kontorløsningen eller fra Devinco Schedule. Devinco Schedule vil ikke bare gi en fullstendig oversikt over alle arbeidsordre og feltarbeidere, den vil også filtrere alle ordre etter saksbehandlerens ønske. ”Dra-og-slipp” funksjonalitet gjør det enkelt å fordele oppdrag og visualisere alle tilgjengelige ressurser og arbeidsordre over tid i kalenderen, samt legge opp arbeidsdagen til feltarbeideren på en best mulig måte. Etter tildeling av ordren i Devinco Schedule vil ordren gå ut til riktig ansatt og registreres i feltarbeiderens kalender. Feltarbeideren kan selv endre eller legge til
nye avtaler og overføre sin oppdaterte kalender tilbake til Devinco Schedule. I tillegg tilbyr Devinco Schedule en integrert karttjeneste som visualiserer ordreadresser på et geografisk kart. Tilsvarende kart over arbeidsstedet blir også tilgjengelig for feltarbeideren i Devinco SpeedyCraft.

Devinco Schedule er enkelt og intuitivt i bruk, med den grad av fleksibilitet som også kjennetegner Devinco SpeedyCraft.

Maps

Kart i transparente lag

Stadig flere bransjer tar i bruk kart som arbeidsverktøy både på kontoret og som et verktøy ute i felten. Devinco SpeedyCraft laster ned kart fra ulike kartkilder, bl.a. Microsoft Virtual Earth og WMS kilder (Web Map Services), og lar brukeren registrere både arbeidsordre og nye serviceobjekter direkte i kartgrensesnittet. Videre kan ulike kart legges i transparente lag oppå hverandre, og vise hvor for eksempel ledningsnett, fiberkabler, rørledninger, høyspentmaster, tomtegrenser etc befinner seg i terrenget. Kartene, i kombinasjon med svært presis GPS i de mobile enhetene, gir et uvurderlig feltverktøy for svært mange bransjer. Dette gjør Devinco SpeedyCraft til en bransjeuavhengig fagapplikasjon som både kan visualisere, etablere og korrigere informasjon direkte i et geografisk grensesnitt.

Integrasjon

SpeedyCraft integreres med de fleste kjente økonomisystemer, ordresystemer og ulike fagsystemer innen de fleste bransjer. Eksempler på bransjer er elektro, rør, entreprenør, FDV, energi, bygg og anlegg etc. Integrasjoner mot nye systemer utvikles kontinuerlig.

Andre viktige integrasjoner er Boligmappa, ViaTracks elektronisk kjørebok og Visma Reise.

Om Devinco

Devinco AS er en ledende leverandør av integrerte mobile løsninger. Vår kjernekompetanse er teknologi som reduserer mengden papirarbeid på kontoret, ute på oppdrag og i bilen. Våre produkter sikrer forbedret ressurshåndtering, detaljert dokumentasjon av feltarbeid og bruk av kjøretøy. Dette resulterer i raskere og mer korrekt fakturering og automatiserer manuelle rutiner.

Firmaet har siden oppstarten i 2002 opplevd stor vekst og har 35 ansatte lokalisert i Trondheim, Bodø, Bergen, Kristiansand, Oslo og Stockholm.

Mål & Visjon

Vi tror at markedet vil fortsette å fokusere på mobile løsninger og teknologi som øker mengden fakturerbar tid hos den enkelte ansatte.

Devinco’s produkter representerer en kommunkiasjonsbro mellom administrasjon og produksjon, samt mellom kontorløsninger og feltarbeid. Dette oppnår vi ved å opprettholder vår status som en innovativ og avansert produksjonbedrift som tilbyr unik teknologi til et voksende antall av samarbeidspartnere og kunder.

Partnere

Devinco AS jobber med ett bredt spekter av selskap som utvikler og supporterer back-office løsninger: ERP, CRM, CIS, NIS, GIS og EAM.Typiske bransjer er alt fra elektroinstallasjon, energiselskaper og VVS til forvaltning og drift av eiendom, ulike offentlige forvaltningsoppgaver og salg. Ta gjerne kontakt med oss, så tar vi en prat om nye eller eksisterende integrasjoner.

      

Kunder

Titusener av sluttbrukere fra over tusen bedrifter innen en rekke bransjer bruker Devincos produkter daglig og baserer administrasjonen av sine oppdrag ute i felt på Devincos teknologi. Dette gjelder en rekke bransjer, for eksempel elektroinstallasjon, energiselskaper og VVS samt forvaltning og drift av eiendom, ulike offentlige forvaltningsoppgaver og salg.

Support

Våre kvalitetsstandarder gjelder også når det gjelder service, teknisk ekspertise og råd. Våre dedikerte medarbeidere er glade for å hjelpe deg med kunnskap og erfaring i den daglige virksomheten.

Rask og Gratis Support

Brukerstøtte er gratis for alle våre kunder. Ring oss på (+47) 73 19 74 50, Man-Fre 8:00-16:00.

Kundevennlig

Brukerstøtte er tilgjengelig via telefon og fjernstyring. Dette sikrer en rask og kundevennlig opplevelse av våre tjenester hvis du trenger hjelp.

Dedikerte Konsulenter

Devinco har dedikerte konsulenter som tilbyr opplæring og kurs på stedet. Ta kontakt med oss for et tilbud.

Hjelpesenter

Klikk her for å gå til hjelpesenteret Her kan du sende inn nye saker, følge eksisterende saker, og søke i vår kunnskapsdatabase.

Telefon

Brukerstøtte: (+47) 73 19 74 50
Salg SpeedyCraft: (+47) 464 00 680
Salg ViaTracks: (+47) 73 19 74 70

Nedlastninger

SpeedyCraft Mobile Android

Last ned SpeedyCraft Mobile 3 for Android
Programmet krever versjon 3.0.0.44 eller nyere av SpeedyCraft Live på server.

SpeedyCraft Mobile Windows

Last ned SpeedyCraft Mobile 3 for PC/Windows
Programmet krever versjon 3.0.0.14 eller nyere av SpeedyCraft Live på server.

ViaTracks Mobile for Android

Last ned ViaTracks Mobile app for Android

ViaTracks Mobile for iOS

Last ned ViaTracks Mobile app for iOS

 • Infratek - Trond Ovesen

  Med ViaTracks tilfredsstiller vi myndighetenes krav til dokumentasjon!

  Infratek - Trond Ovesen
 • Elpartner

  Bruken av Speedycraft fra Devinco med Android håndholdte terminaler forenkler bestilling av elektromateriell på byggeplass.

  Elpartner
 • NTE Elektro

  Løsningene fra Devinco AS har økt effektiviteten til montørene og styrket selskapets konkurransekraft.

  NTE Elektro
 • Volvo Maskinservice

  SpeedyCraft har lettet hverdagen for våre servicemekanikere og forbedret dokumentasjonen på utført arbeidsoppdrag.

  Volvo Maskinservice
 • Vintervoll

  For å øke effektiviteten på kundeoppdrag og oppnå større lønnsomhet, har vi installert SpeedyCraft med Android håndholdte terminaler fra Devinco AS.

  Vintervoll
 • Infratek - Trond Ovesen

  Med ViaTracks tilfredsstiller vi myndighetenes krav til dokumentasjon!

  Infratek - Trond Ovesen
 • Elpartner

  Bruken av Speedycraft fra Devinco med Android håndholdte terminaler forenkler bestilling av elektromateriell på byggeplass.

  Elpartner
 • NTE Elektro

  Løsningene fra Devinco AS har økt effektiviteten til montørene og styrket selskapets konkurransekraft.

  NTE Elektro
 • Volvo Maskinservice

  SpeedyCraft har lettet hverdagen for våre servicemekanikere og forbedret dokumentasjonen på utført arbeidsoppdrag.

  Volvo Maskinservice
 • Vintervoll

  For å øke effektiviteten på kundeoppdrag og oppnå større lønnsomhet, har vi installert SpeedyCraft med Android håndholdte terminaler fra Devinco AS.

  Vintervoll